Om du någonsin har köpt en bil eller hjälpt någon annan köpa en begagnad bil, du är väl medvetna om hur viktigt ett beslut är det. Det finns många överväganden som du bör göra innan ett slutligt beslut, men...
Du har nått ditt fjärde årtionde och modemässigt är du i ett ganska bra läge. Du har sannolikt fått din personliga stil utpräglad, så nu handlar det bara om att göra styling-beslut som säkerställer att du aldrig ser mindre än...

Slumpvis